Omgeving

Ons actieterrein waar natuur en milieu, wonen en bouwen, ondernemen en mobiliteit samenkomen: denk aan zaken als ruimtelijke ordening, maar ook klimaat-, afval-, fiets- en handelsbeleid.

Ga meteen naar:
Of scroll verder
Ruimte

Ruimte

Het Omgevingsloket wordt aangepast, mede op basis van ons gebruikersonderzoek bij de gemeenten: het krijgt een gebruiksvriendelijkere look & feel, de invoer en indiening van aanvragen wordt vlotter gemaakt.

We hielpen 3 gemeenten een warmtebeleid uit te tekenen: Asse, Dilbeek en Tienen.

Regelgeving dwangsommen in ruimtelijke ordening aangepast: de opbrengst gaat nu naar de gemeente die eerder herstel vorderde, niet naar de Vlaamse overheid.

Afvalbeleid

De campagnefilmpjes voor de Week van de Afvalophaler kregen 1,2 miljoen volledige views. We pleitten zo voor meer respect voor het werk van afvalophalers en recyclageparkwachters.

1ste duurzaamheidsverslag van de lokale afvalsector in 2018, gepresenteerd met de afvalintercommunales.

83% van de Vlamingen blijkt tevreden over de afvaldienstverlening van hun gemeente en afvalintercommunale: het gevolg van de sterke regierol van lokale besturen over afvalbeleid, die we mee ondersteunen.

We verkregen betere vergoedingen in het kader van de producentenverantwoordelijkheid over verpakkingen, banden, elektrisch/elektronisch afval.

Mobiliteit: Fietsberaad Vlaanderen

FietsDNA ontrafeld: 70% van de Vlamingen wil betere fietsroutes in de kernen.

1 fiets = 1m, dus 1 fietspad = 2m: naar veiliger fietspaden met een duurzame standaardbreedte.

Fix the mix-aanpak wijst de weg voor veilig fietsen in gezonde aangename buurten.

Economie

We zetten opnieuw sterk in op het integraal handelsvestigingsbeleid en de nieuwe kleinhandelsvergunning.

200 gemeentebesturen – 2 op 3 dus – namen deel aan een of meer bijeenkomsten van het Platform Centrummanagement en/of de regionale overlegtafels economie.

download

Download de pdf

Liever iets in de hand? Download en lees de belangrijkste trends en cijfers in overzichtelijk pdf-formaat.