Mens

Sociale dienstverlening, maatschappelijke integratie en werk, vrijetijdsbeleid, armoede, ouderen- en thuiszorg, kinderopvang, gezondheidsbeleid, integratie en inburgering: hier verrichten we samen met de lokale besturen tastbaar werk dat vaak niet in cijfers te vatten is.

Ga meteen naar:
Of scroll verder
Mens

Maatschappelijke integratie

461 adviesvragen voor de stafmedewerker vreemdelingenzaken: over verblijfsrecht, recht op OCMW-hulp, lokaal opvanginitiatief, dringende medische hulp, toegang tot arbeidsmarkt, socialezekerheidsuitkeringen.

Sociaal beleid

Lokale besturen geven vorm aan de sociale grondrechten van inwoners: die centrale rol wordt bevestigd door het decreet lokaal sociaal beleid (9 februari 2018).

Zorg

74 werkbezoeken ter plaatse door een regionale medewerker thuiszorg.

1 Zorg in Actie award na bijna 5.000 uitgebrachte stemmen.

3 keer 550 deelnemers op regionaal overleg: diensten gezinszorg, poetsdiensten, lokale dienstencentra, welzijnsverenigingen.

Regie over buitenschoolse kinderopvang gaat naar gemeenten, mede op vraag van de VVSG.

download

Download de pdf

Liever iets in de hand? Download en lees de belangrijkste trends en cijfers in overzichtelijk pdf-formaat.