Bestuur

Politiek bestuur, burgerzaken, samenwerking, personeel, financiën: we zijn actief op de diverse domeinen die raken aan de werking en organisatie van lokale besturen, inclusief de politiezones.

Ga meteen naar:
Of scroll verder
bestuur

Verkiezingen & Decreet lokaal bestuur

3.000 deelnemers voor onze infosessies over het decreet lokaal bestuur.

Meer dan 4.000 mandatarissen op onze introductiesessies en het startfeest volgend op de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018.

3.150 adviesvragen rond verkiezingen en decreet lokaal bestuur.

Onze pockets ‘in vraag en antwoord’ over de gemeenteraadsverkiezingen en het decreet lokaal bestuur werden samen 2.000 keer verkocht: op papier goed voor ruim 500.000 antwoorden op 500 vragen.

Financiën & Organisatie

Het Gemeentefonds steeg in 2018 met 3,5% of 87,5 miljoen euro. De VVSG blijft ook voor de volgende bestuursperiode ijveren voor een jaarlijkse stijging met 3,5%.

De Vlaamse overheid nam 95,3 miljoen euro schulden over van de fusiegemeenten.

15 Vlaamse gemeenten en hun OCMW’s gingen op 1 januari 2019 over in 7 nieuwe gemeenten/OCMW’s. Het waren de eerste fusies in Vlaanderen sinds 1983.

Het federale parlement keurde de invoering van een gemengd pensioen goed, die op termijn de pensioenfactuur van de lokale besturen moet milderen. De drie Verenigingen van Steden en Gemeenten hadden hier jarenlang op aangedrongen.

Politie & Veiligheid

555 schriftelijke en telefonische ledenadviezen ter ondersteuning van 1.473 nieuwe politieraadsleden in 83 Vlaamse meergemeentepolitiezones.

140 deelnemers aan infosessies over verkiezing en installatie van de nieuwe politieraden.

MIDDELEN UIT HET VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS
De politiezones in België kregen opnieuw veel middelen uit het Verkeersveiligheidsfonds: een eerste schijf van 101 miljoen euro en een tweede schijf van 43,1 miljoen euro, samen goed voor 144,1 miljoen euro.
download

Download de pdf

Liever iets in de hand? Download en lees de belangrijkste trends en cijfers in overzichtelijk pdf-formaat.