Algemeen

Eén sprekend cijfer dat onze algemene werking samenvat, naast de rode draad van duurzaamheid, en onze aanwezigheid in de pers. Maar er is meer.

Scroll verder
Algemeen

In 2018 registreerden we ruim 14.500 vragen van lokale besturen, of 10% meer dan in 2017.

80 Vlaamse gemeenten hingen de duurzaamheidsvlag uit en duidden samen meer dan 650 lokale ‘duurzame helden’ aan tijdens de Week van de Duurzame Gemeente. Ontdek de duurzame gemeenten en de verhalen van hun helden op www.duurzamegemeente.be.

We werden 1.029 keer vermeld in de geschreven pers.

Naast onze dagelijkse dienstverlening aan lokale besturen, onze studiedagen, vormingen en publicaties, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers en hun kabinet, in het parlement, op administraties, in tal van formele en informele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen. Bekijk een overzicht van de ruim 80 dossiers voor de periode januari 2018- maart 2019.

download

Download de pdf

Liever iets in de hand? Download en lees de belangrijkste trends en cijfers in overzichtelijk pdf-formaat.