De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: trends en cijfers 2018

Download PDF

De VVSG is

Belangenbehartiger

Belangenbehartiger

Vertegenwoordigt en verdedigt de lokale besturen in tal van strategische beleidsdossiers.

Dienstverlener

Dienstverlener

Ondersteunt en versterkt lokale besturen met advies, vormingen, publicaties, communicatie.

Netwerkorganisatie

Netwerkorganisatie

Brengt lokale besturen en hun partners samen en zorgt voor kruisbestuiving van kennis en goede praktijken.

Thema’s en cijfers voor 2018

Bestuur

Politiek bestuur, burgerzaken, samenwerking, personeel, financiën: we zijn actief op de diverse domeinen die raken aan de werking en organisatie van lokale besturen, inclusief de politiezones.

Bestuur
Mens

Mens

Sociale dienstverlening, maatschappelijke integratie en werk, vrijetijdsbeleid, armoede, ouderen- en thuiszorg, kinderopvang, gezondheidsbeleid, integratie en inburgering: hier verrichten we samen met de lokale besturen tastbaar werk dat vaak niet in cijfers te vatten is.

Omgeving

Ons actieterrein waar natuur en milieu, wonen en bouwen, ondernemen en mobiliteit samenkomen: denk aan zaken als ruimtelijke ordening, maar ook klimaat-, afval-, fiets- en handelsbeleid.

Omgeving
Algemeen

Algemeen

Eén sprekend cijfer dat onze algemene werking samenvat, naast de rode draad van duurzaamheid, en onze aanwezigheid in de pers. Maar er is meer.

Cijfers

Benieuwd met hoeveel we zijn, hoe we ons organiseren en voor hoeveel leden we werken?

Cijfers
download

Download de pdf

Liever iets in de hand? Download en lees de belangrijkste trends en cijfers in overzichtelijk pdf-formaat.